Politica de protectie a mediului

POLICOLOR = companie eficienta economic

  • sanatate
  • mediu
  • siguranta

In POLICOLOR politicile de protectie a mediului:

  • sunt revizuite si updatate an de an;
  • sunt urmarite si punerea lor in aplicare face obiectul unor rapoarte;
  • compania colaboreaza cu furnizorii operand in deplina concordanta cu standardele de mediu;

RECICLAREA INDUSTRIALA A DESEURILOR

Policolor a implementat proiectul pentru reciclarea deseurilor industriale, proiect carea se desfasoara in interiorul companiei.

SISTEMUL DE MONITORIZARE A EMISIILOR IN-HOUSE

In 2001 proiectul pentru sistemul de monitorizare a emisiilor in-house a fost completat. Laboratorul este echipat cu soft special pentru procesarea datelor rezultate din monitorizare emisiilor si este acreditat RENAR. Buletine de analiza sunt recunoscute de catre Inspectoratul de Protectia Mediului.

EMISIA SI REDUCEREA PIERDERILOR IN FABRICAREA DE VOPSELE SI RASINI

Proiectul a fost finalizat în anul 2001 si are ca scop punerea în aplicare a masurilor pentru:

  • Recuperarea de solvent,
  • Reducerea continutului organic din apa evacuata si de noroi,
  • Reducerea solventilor operatorilor si expunerea la pulbere,
  • Diminuarea continutului de deseuri ORGANICE eliminate.